Vilken effekt har gibberellinsyra på växter?

Vilken effekt har gibberellinsyra på växter?

Gibberellinsyra är en typ av naturligt förekommande växt hormon som styr växters tillväxt. Denna kemikalie stimulerar växterna att växa större och ofta används för att öka storleken på grödor. Minska mängden gibberellinsyra i en anläggning som använder en tillväxtreglerande minskar storleken på en växt. Använda gibberellic syror och kemikalier som hämmar dem, kan främja eller hämma tillväxten av dina växter efter dina behov.

Gibberellins

Gibberellinsyra är en kemisk förening från en grupp av mer än 80 föreningar som kallas gibberellins. Dessa kemikalier har en mängd effekter på växters tillväxt som du kan använda för att manipulera hur dina växter växer. Med hjälp av dessa kemikalier, kan du uppmuntra dina växter att växa större, producerar större blommor och frön genom snabbare celldelning och ökad växt cell töjning.

Effekter

Gibberellinsyra uppmuntrar växtceller att elongate, vilket får dem att växa större utan att behöva producera nya celler. Denna effekt är uttalad i stjälkar av växter och kommer att resultera i högre, längre växter med blad och blommar belägna längre ifrån varandra. Gibberellinsyra också stimulerar växter för att börja växa tidigare i år och uppmuntrar frön som normalt kräver ljus eller kall stratifiering att avsluta sin dvala och börja växa. När det används på Skottsticklingar, gibberellinsyra hämmar tillväxten av nya rötter att främja tillväxten av stjälkar och blad.

Hämmare

Kemikalier som hämmar gibberellin produktion används till att kontrollera storlek och tillväxt hos växter. Dessa ämnen hämmar förlängning av växtceller vilket resulterar i kortare stjälkar. Dessa kemikalier hindrar inte mängden ny tillväxt, vilket ofta resulterar i tätare, mer kompakt tillväxt. Gibberellin-hämmande kemikalier används ofta för att kontrollera storleken på träd som ett alternativ till beskärning eller skapa dvärg träd från regelbundna prover. Växter som behandlas med dessa hämmare är ofta mer resistenta mot storm eller vind skador på grund av sin kompakta tillväxt och tjocka stjälkar.

Överväganden

Gibberellinsyra påverkar inte alla arter av växter på samma sätt. Vilken metod du använder att tillämpa gibberellinsyra och koncentrationen kommer att avgöra hur det påverkar anläggningen. Använda den rätt doseringen är viktigt, eftersom en överdos av denna kemikalie kommer ofta hämmar tillväxten och förhindrar blommande växter.