Vattenväxter & Kimberlyregionen

En pearling vattenlevande växt har en ström av bubblor kommer från bladen att flyta till ytan som ett glas champagne. Akvarium djurhållare orsaka detta med hög belysning och noggrant Balanserad gödsling.

Syremättnad

Gröna växter producerar syre som en biprodukt av photosynthesis. I terrestrial växter sprider detta i luften. Under vattnet syre löses upp direkt i vattnet och fiskar andas det med deras gälar. När vattnet är mättad med syre och den kan inte lösa upp mer, börjar det bubbla på ytan från porerna på bladen.

Belysning

Vattenväxter i ett akvarium pearl endast om de har tillräckligt med ljus till fotosyntes på den maximala procentsatsen för anläggningen. Bara hög lätta stridsvagnar med över 3 eller 4 watt per gallon regelbundet fluorescerande ljus eller hög intensitet gasurladdningslampor, som Metallhalogen, har normalt tillräckligt för att växter pärla.

Befruktning

Vattenväxter kan bara använda hög ljusförhållanden om det finns tillräckligt med näringsämnen i vattnet för att stödja en hög tillväxttakt. Dessa inkluderar koldioxid, kväve, fosfor, kalium och flera spårämnen. Många kommersiella vattenlevande växt gödselmedel finns tillgängliga på marknaden som du lägger direkt till vattnet dagligen eller varje vecka. Specialutrustning är tillgänglig från fisk säljare att injicera och lös upp koldioxid i vattnet.