Varför inte min Persimmon Tree frukt?

Varför inte min Persimmon Tree frukt?

De två viktigaste sorterna av persimon träd i USA är den amerikanska persimmon och den orientaliska persimmon. Båda typerna är ganska lätt att växa. Persimon träd bära brukar frukt i åldrarna tre till fem år. Dock bär inte några träd någon frukt i sju år.

Pollinering

North American persimon träd producerar antingen manliga eller kvinnliga blommor. För att producera frukt från dem, behöver du en manlig och en kvinnlig träd. Orientaliska sharonfrukt kan växa manliga eller kvinnliga blommor på samma träd. De kan även producera frukt utan att vara pollineras, men frukten de producerar har inte några frön.

Hälsa

Svaga eller sjuka träd kan inte bära frukt. Även om sharonfrukt inte tenderar att ha många problem, kan skala och minerarflugan infestationer påverka fruktproduktion. Andra problem kan inkludera gophers, som angriper rötterna, och rotröta, som orsakas av över vattning. Persimoner måste dessutom odlas i fullt solljus för att producera frukt.

Vartannat år uthärda

Ibland, om en persimmon tree har en mycket stor skörd av frukt ett år, brukar det komma någon frukt följande år. Detta kallas vartannat år uthärda. Tunna frukten med tunga år genom att ta bort minst hälften av den framkallande frukten inom en månad efter Blom. Detta kommer att hjälpa motverka problemet. Gallring frukt är effektiv på yngre träd, men kan inte vara praktiskt på äldre persimon träd.