Varför inte min magnoliaträd blommor?

Varför inte min magnoliaträd blommor?

Magnolia är ett botaniskt släkte som innehåller cirka 90 olika arter av blommande träd och buskar som är kända för sina karakteristiska doftande blommor som blommar i olika nyanser av rosa, vit, lila eller gula. Magnolia släktet innehåller både löv- och barrskog art, som kan framgångsrikt odlas i tempererade och tropiska klimat, respektive. Om din magnoliaträd inte blommar, kontrollera att du ger det förutsättningar för god tillväxt och produktiv blommar.

Solljus och jord krav

Magnolia träd växer och blommar bäst i full sol platser som ger väldränerad jord och god luftcirkulation, enligt Texas A & M University AgriLife förlängning. När du väljer en plantering webbplats för din magnoliaträd, leta efter en plats som tar emot direkt solljus i sex till åtta timmar varje dag. magnolior kräver minst fyra timmar av daglig solljus att producera deras karakteristiska blommar. Ändra i jorden på den valda platsen med organiskt material för att förbättra sin kost, luftning och dränering; till lika delar torv, åldern gödsel, välruttnad kompost och perlit i marken till ett djup av 24 inches. För bästa resultat, plantera magnoliaträd på samma nivå det växte i sin barnkammare behållare.

Bevattning krav

Magnolia träd kräver regelbunden bevattning under hela växtsäsongen så de har fukt behövs för att producera rikligt blommar. Ge din magnolia 1 tum extra bevattning varje vecka under våren och sommaren månaderna att hålla omge smutsar konsekvent fuktiga. Minska frekvensen eller mängden bevattning, om nödvändigt, att förhindra att jorden blir fuktig eller vattendränkt; Magnolia träd har ett grunt rotsystem som snabbt kommer att ruttna om kvar i stillastående vatten.

Krav på gödsling

Gödsla magnolia träd tidigt på våren med en långsam frisättning gödselmedel som utformats för syra-älskande växter som Rhododendron. Konsultera tillämpningsanvisningarna på gödselmedel förpackningen innan gödsla din magnoliaträd; enligt södra Living är magnolia träd särskilt känsliga för salt skador på grund av överdriven gödsling. Salt-skadad magnolia träd kan presentera blad med brun, brände-ser kanterna och ofta misslyckas blomma helt.

Beskärning av krav

Beskärning av kraven för magnolia varierar beroende på om du har ett lövfällande eller vintergröna magnoliaträd. Beskära vintergröna magnolia träd tidigt på våren, innan ny tillväxt observeras, att ta bort grenar som är sjuka, skadade, döda, korsa eller gnugga. Lövfällande magnolia träd bör beskäras varje år efter trädet har avslutat blommar; skär några sjuka, skadade eller döda grenar från trädet med en vass och steriliserad beskärning såg. Beskärning din magnoliaträd kommer att hjälpa den att växa och blomma mer kraftfullt växande säsongen.