Väggen inramning layoutverktygen

Väggen inramning layoutverktygen

Att framgångsrikt bygga enligt ritningar och att skapa robusta strukturer, markera snickare exakta mätningar med layoutverktygen. Layoutverktygen inte bara tillåter en snickare att utse nedskärningar och hål ställning, men också ange slutpositionen för väggar och deras förhållande till golv bjälklag, takbjälkar och andra reglarna. En omfattande uppsättning vägg inramning layoutverktygen innehåller verktyg som ritar både vinklade och raka linjer över styrelser, golv och tak. Bekanta dig med snickeri layoutverktygen och välja rätt verktyg för projektet inramning.

Builder's Square

Byggmästare torg, även kallad snickarens square, är en L formad bit metall. Dess sidor skär på exakt 90 graders vinkel, vilket gör att en snickare lägga ut vinkelräta linjer. När väggarna lyfts, kan snickare använda detta verktyg för att avgöra om väggarna Möt i rät vinkel---ett kännetecken som "square". Den långa och tjocka sidan av verktyget, kallas bladet, åtgärder vanligtvis 2 av 24-inches. Den kortare och tunnare sidan av verktyget, som tungan, åtgärder vanligtvis 1 1/2 av 16-inches. Markerar hela verktygets ansikte visar steg om mätning, som tum eller centimeter. Många av dessa verktyg har gemensamma Snickeri vinklar och ekvationer som sträcker sig över deras ansikte.

Vinkelhake

Vinkelhake, ibland kallas rafter torget, är en trekantig bit metall. Två sidorna i triangeln uppfylla en 90 graders vinkel, medan den tredje sidan går i 45 graders vinkel till de andra två. Toppen av verktyget har en läpp som fångar på kanten av styrelser. Ansluten till en styrelse, lägger verktyget snabbt ut både vinkelrätt och 45 graders vinkel i förhållande till styrelsens kant. Styckningsdelar som löper över en styrelse och vinkelrätt mot dess kant kallas "crosscuts"---dessa nedskärningar minska en styrelsens längd och är de vanligaste nedskärningar skapas under modern vägg inramning. Vinkelhake presenterar en snabb och noggrann metod för märkning av nedskärningar och anslutningar på dimensionell inramning lumber ställning.

Krita Snap linje

Krita snapin linjen är en tår formade fall omkring storleken av en palm. Väskans insida innehåller en ringlar sträng linje och en del av pulveriserad krita. Ett klipp på den strängen slutet, kallas en tang, kan en inramning snickare att dra krita-indränkt strängen från höljet. Strängen är placerad mellan två avlägsna platser, drog spänd och knäppte mot yta---krita lämnar en lång, rak märke över golv, väggar och tak. Innan inramning, en snickare använder snapin linjen för att utse det avsedda läget för väggar och andra reglarna---krita snap linje replikerar den blueprint inramning planerar att faktiska byggnadens yta.