Vad orsakar små blad i blommande växter?

Vad orsakar små blad i blommande växter?

Även om många växter inte har överdimensionerade blad till att börja med, är det lätt att säga när bladen är inte lika stora som de borde vara. Förkrympta blad skapa ett antal problem för blommande växter, inklusive svagare tillväxt och en större risk för sjukdomar och skadedjur problem. På allvar kan förkrympta blad även minska antalet blommor produceras av anläggningen.

Solljus

Blommande växter kräver i allmänhet fullt solljus att växa till sitt bästa potentiella. Blommor som odlats i skuggan är mer benägna att producera minskad tillväxt, inklusive svaga, små blad som är en ljusare grön än de borde vara. Växter som odlas i full skugga bära svag tillväxt och kanske inte kunna blomma eller kämpa mot skadedjur och sjukdomar effektivt. Flytta de blommande växterna till ett område där de får rätt mängd ljus för att hålla dem frisk.

Bladlöss

Bladlöss är en gemensam trädgård pest och kan orsaka en rad problem för blommande växter, inklusive sjukdomsspridning. Som Bladlöss utfodring, lämnar de små hål i bladen som svampar och bakterier kan komma in. En allvarlig angrepp av bladlöss leder till svaga, gula blad. Yngre blad är särskilt i riskzonen för bladlöss och bli ringlad, gula och förkrympta som de skadas av bladlöss. Tillämpa ett bekämpningsmedel spray till blommande växter att skydda dem mot bladlöss.

Markförhållanden

Dåliga markförhållanden är en bidragande faktor i hämmad och svag tillväxt. Jord som saknar viktiga näringsämnen, inklusive kväve, fosfor och kalium, är mer benägna att ha växter med svag leaf tillväxt och förkrympta blad. Gödsla jorden årligen för att hålla den rika med de näringsämnen som växterna behöver för att växa framgångsrikt. Utför en jord test för att avgöra om alla viktiga näringsämnen saknas från jorden där de blommande växterna växer så kan du lägga rätt näring till jorden.

Mjöldagg

Mjöldagg är en svampsjukdom som angriper bladen av många växter, inklusive blommor och blommande buskar. Denna svampsjukdom orsakar en vit eller grå pulver ska visas på bladen av växter. Som den växer och mognar, orsakerna mjöldagg bladen av blommande växter att bli svag och hämmad; leaf curl och gulnande blad är förknippade med mjöldagg. Behandla denna sjukdom med en fungicid och hålla de kulturella villkor av blommande växter frisk att hindra sjukdomen från att återvända.