Vad är orsakerna till kondens i hus?

Vad är orsakerna till kondens i hus?

Fukten släpps ut i luften i ditt hem dagliga genom aktiviteter som matlagning och städning. Fukt i luften som behövs, men ibland balansen i torr luft att fuktig luft blir ojämn, vilket resulterar i kondens på väggar, fönster och tak, vilket kan leda till mögel, mögel och dålig lukt. Medan dessa dagliga aktiviteter är oundvikliga, orsakas kondens av problem med fyra viktiga faktorer som påverkar den relativa fuktigheten inne i ditt hem.

Förståelse relativ luftfuktighet

Fukthalten i luften kallas vanligen relativ fuktighet, som är mängden fukt som luften kan hålla vid en viss temperatur. När luften håller hälften av vad det kan hålla vid denna temperatur, har den nått 50 procent relativ luftfuktighet. Eftersom luften kyls, klättrar fukthalten. Om det svalnat tillräckligt, uppgå det till 100 procent. Denna temperatur, kallas daggpunkt temperaturen, är då kondens börjar. Ett idealiskt klimat i ditt hem är vanligtvis runt 68 till 72 grader Fahrenheit med en relativ luftfuktighet på mellan 25 och 50 procent. Även om källorna av fukt i ditt hem, såsom matlagning, städning, torka kläder och även svettningar och andning, finns saker du måste göra, faktorer leda till kondens bildas och dessa är saker som kan kontrolleras.

Källa styrka

Kondensation behöver en källa av fukt. Som och styrka, eller mängden vatten släpps, är avgörande för huruvida ditt hem kommer att ha fuktproblem. Källorna inkluderar VVS läckor, luftfuktare, dålig dränering och aktiviteter inomhus som varma duschar eller matlagning. Dessa källor ensam får inte vara ett problem, men i kombination med de återstående tre faktorerna, de kan orsaka betydande mängder av kondens i hemmet.

Temperaturen

Extrema temperaturskillnader både inom olika områden i hemmet och utanför kan öka risken för kondens bildas. Utkast från fönster, dörrar eller otillräcklig isolering gör väggar, fönster och tak kallare än luften. När den varma luften från din värmekälla kontaktar dessa kalla ytor, uppstår kondens. Isolera ditt hem ordentligt, installera ånga hinder och reparera dragiga fönster och dörrar kan minska kondens på dessa ytor, vilket kan leda till mögel.

Fukten överföringshastighet

Luftläckage orsakas av sprickor eller skadade tätningar inne i ditt hem kan du ändra hastigheten att fukt överförs i hela hemmet. Försegling läckor, reparera skadade fönster och dörrar och använder vapor hinder i källare, lagerlokaler och crawlspaces kan hjälpa förbättra överföringshastigheten fukt och begränsa kondensen som uppstår som ett resultat.

Luftcirkulation och Ventilation

Hög-fukt områden som kök och badrum kräver tillräcklig ventilation att säkerställa god luftcirkulation i hela hemmet. Fuktproblem kan uppstå om det finns liten eller ingen ventilation så att den fuktiga luften att lämna och hålla den relativa fuktigheten balanseras. Ett annat område som ofta förbises är din vind. Ordentlig vind ventilation är avgörande för kontroll av fukt i ditt hem. Utan tillräcklig ventilation i din vind, den fuktiga luften har ingenstans att gå och ackumuleras då det kan leda till mögel och mjöldagg och skada bjälklag och isolering. Frånluftsfläktar kan hjälpa i kök och badrum att flytta luft i hela huset snarare än att låta det ackumuleras i dessa små utrymmen. Värmeväxlare kan också installeras för att minska fukt utan att förlora behövs värme och kyla. Avfuktare är användbara om fuktproblem är begränsad till ett litet område som en källare eller krypgrunden.