Vad är flampunkten för behandlat virke?

Vad är flampunkten för behandlat virke?

Flampunkten för ett brandfarligt material är den temperatur vid vilken det brister ut i lågan när de utsätts för hög värme. Olika typer av trä har olika krutdurkar över ett snävt intervall av temperaturer. Om flashpoint är en fråga, är det viktigt att veta om kommersiella behandlingar för virke för att göra det röta resistenta påverkar dess flampunkt.

Wood krutdurkar

Obehandlat trä spricker spontant in i lågan vid temperaturer mellan 300 grader Celsius och 500 grader Celsius. Hårdare träslag som ek och lönn, är mer motståndskraftiga mot förbränning än mjuka träslag som furu och Gran.

Behandlingseffekter

Relativt små mängder av kemikalier är infunderas i trä som rot-förebyggande behandling och de kemikalier som används har krutdurkar mycket högre än trä. Skillnaden mellan flampunkten för behandlade eller obehandlade trä är så minut att de är obetydlig i några verkliga applikationer.

Fuktnivåer

Även om flampunkten för behandlat trä och icke-behandlade är mycket liten, behandlat trä tenderar att komma från brädgården med en mycket högre vattenhalt och används ofta oavslutat med färger, fläckar eller lack gör det möjligt att absorbera fukt. Den extra fukt gör behandlat trä långsammare att värma till dess flampunkt, vilket kan vara en betydande skillnad i en oavsiktlig brand situation.