Vad är en Slip passar badkaret pip?

Vad är en Slip passar badkaret pip?

Slip passa är ett badkar pip finns bland många andra sorter av pipar. Det är lätt att installera eller byta ut genom att skruva på en gängade rör. Slip passa är universal och passar därför rör över hela världen.

Menande

Slip passar, eller halka på, pipen fick sitt namn från den metod som det är installerat eller ersatt på ett badkar rör. Detta badkar pipen är fastsatt på plats med en fästskruven och bilder på ett kopparrör som kommer ut ur väggen av badkaret. Eftersom det är universal, har trådar inuti, vilket möjliggör att skruvas fast på en gängade rör.

Betydelse

Enligt uppgift från The Family Handyman, är slip fit badkar pipen en av tre vanliga typer av pipar. Denna pipen gör åtskillnad mellan från de andra skruv på pipar genom att ha en fästskruven, som kan vara små och svåra att upptäcka. Det ligger på undersidan av pipen. SLIP passar badkar pipar kan vara med eller utan trådning, men de alltid passar över en 1/2-tum koppar rör.

Instruktioner

Enligt VVS butikernas badkar pipar informationssida, när en slip passar badkaret pip används, måste i slutet av kopparröret vara ren och utan några grader eller ojämna kanter. Family Handyman förklarar att installation eller ersättande är enkelt. Förutsatt att gamla pipen tas bort, helt enkelt bilden på den nya slip passar badkaret pip och dra åt fästskruven med en insexnyckel.