Vad är en DC koppling?

Vad är en DC koppling?

Används i olika elektronik som inkluderar kameror och datorer, serverar en DC koppling en grundläggande funktion för tekniskt kunniga användare. Första hand byggd för bekvämlighet, kan DC apparatanslutningsdon också öka effektiviteten i elektroniska transaktioner.

Definition

Den grundläggande definitionen av en DC koppling, eller konduktiv koppling, är en sladd som en grundläggande gren som delar upp att bilda två kretsar eller kanaler. När den används i elektronik och mekaniska uppgifter, används en DC koppling ofta för att isolera makt och telekommunikation kretsar.

Skillnaden

Till skillnad från AC-koppling kan DC koppling både AC och DC kretsar att passera. AC-koppling, endast AC signaler accepteras och DC signalen tas helt bort.

Tillverkare

Flera företag erbjuder DC apparatanslutningsdon för personlig och kommersiell användning. Dessa företag omfattar Fujifilm, Canon, Olympus och Panasonic.