Typer av mögel i bostäder

Typer av mögel i bostäder

Mögel växa någonstans det finns syre, fukt och en ekologisk mat källa. Inomhus mögel kan visas i källare, kylskåp eller badrum. Vissa mögel producerar mykotoxiner, luftburna toxiner, som kan vara farliga för människor och djur att andas in. Långvarig exponering för svampsporer kan orsaka irreversibla neurologiska skador och skador på immunsystemet.

Hälsokonsekvenserna

Det finns många allvarliga symptom som orsakas av mögel toxiner. Andningssvårigheter och allergier är vanligast, tillsammans med immuna sjukdomar som reumatoid artrit, lupus och fibromyalgi. Enligt mögel-help.org är vissa cancerformer, hjärtproblem och psykiska brister hänförliga till mögel inandning också. Alltid rensa och ta bort vatten skadade områden noggrant för att förhindra att Svampen växer.

Chaetomium

Av de 35 + typerna av kända mögel stammar. Chaetomium kan ha mest påverkan på hälsa. Mykotoxiner från detta mögel kan orsaka permanent hjärnan och immunförsvaret. En härdig klass av mykotoxiner som produceras av chaetomium mögel kallas trikotecener. Detta har undersökts som ett möjligt toxin som kan användas i kemisk krigföring som de kan göra en person ganska sjuk men inte dyker upp i en obduktion. Chaetomium är en av de topp tre farligaste formar känd för människor och djur.

Stachybotrys Chartarum

Stachbotrys producera mykotoxiner och visas vanligtvis visas efter vattenskador. Den lever i fuktiga och fuktiga förhållanden, mest på byggnadsmaterial som gips och trä. Tyvärr är sin närvaro inte alltid meddelanden som det växer bakom murar och andra ur sikte platser. Denna form är skyldige bakom "sjuka hus" epidemin där anställda i äldre byggnader klagar på förkylning eller influensa symtom medan du arbetar men är bra när inte i byggnaden. Stammen är inte lätt att ta bort och tål eld över 500 grader Fahrenheit.

Cladosporium

Eftersom svampar innehåller inga klorofyll, måste de hitta en extern näringskälla. De vanligaste svampar som finns inomhus är associerad med förfalla kylda livsmedel. Detta mögel orsakar hösnuva och astma hos människor med en allergisk känslighet.

Behandlingar

Om bort från förorenade miljön snabbt kan du behandlas med medicinering och kost ändringar för att lindra symtom. En positiv attityd och en behandling planera en svampar specialist rekommenderas.

Gör det själv forma testutrustning

Provning av luftkvalitet i ditt hem eller företag kan göras med en gör det själv mögel test kit. Dessa kit finns i någon stor låda järnaffär för under $15. Mest kan du använda en "hiss" test, tejp är tillämpad direkt till synligt mögel och en luft prov test från ditt hem duct arbete om tillgängligt. Resultaten blir tydliga i 48 timmar och du kan skicka ditt prov till tillverkarens laboratorium för en extra avgift.