Tree trimning verktyg

Tree trimning verktyg

Att upprätthålla träd är en viktig del av gården vård och landskapsarkitektur. Stora träd kan potentiellt utgör ett hot mot ditt hem, garage, elektriska lines eller andra växter, och igenvuxna träd kan göra en gård ser ovårdade. Regelbundet kan klippning och beskärning av träd hålla dem från att bli ett hot mot andra funktioner i din trädgård. Olika verktyg finns tillgängliga för klippning och beskärning av träd.

Sekatörer

Sekatörer och liknande klippverktyg hand är ett grundläggande verktyg för klippning av små kvistar och grenar på buskar och träd. Sekatörer är greppas med ena handen och har kraftiga käkar det klippet genom grenar. Dessa saxar kan göra rena, raka snitt och är lätta att fungera även om grenar med en större diameter kommer att kräva mer handstyrka att skära igenom. Du kan behöva använda en stege för att nå höga grenar med sekatörer.

Handsσgar

Handsσgar är små manuella sågar som kan användas för att skära igenom trädgrenar som är för tjock för att skära igenom med hand Beskäraren fortfarande. Handsσgar har tandade blad som kommer att skära igenom trä när tryckte och drog över det samtidigt som en press nedåt. Tyngre Handsσgar, som båge sågar, kan skära genom medelstora grenar eller stammar snabbt.

Pole klippverktyg

En pole Beskäraren fortfarande är i huvudsak en hand såg bifogas i slutet av en lång stav som kan användas för att klippa grenar som är högt upp utan att använda en stege. Pole klippverktyg kan tillåta dig att enkelt upprätthålla höga grenar. Rep kan vara ett viktigt verktyg att använda i konsert med en pole Beskäraren fortfarande för att se till att sågade grenar inte faller mot dig.

Motorsågar

Motorsågar är sågar som använder en extern strömkälla som en bensinmotor för att köra en bladig kedja som kan riva genom trä. Motorsågar kan användas för att skära igenom stora grenar och hela trädstammar. Motorsågar är ett effektivt sätt att skära stora mängder trä snabbt. Till exempel, om du behöver ta bort ett träd och sedan klippa det i sektioner vid borttagning eller ved, är en motorsåg förmodligen det bästa verktyget för jobbet.

Häcksaxar

För bush-liknande träd med tät tillväxt, kan det inte vara praktiskt att formen grenar och blad med stor verktyg tänkt att skära en gren i taget. Häcksaxar kan användas för att forma ny tillväxt och skära ned mindre kvistar och blad.