Toaletten vinkelventil Installation

Den fylla ventil, eller tank ventil, inuti en toalett styr vattentillförseln under påfyllning av tanken efter en flush. När handtaget på toaletten trycks ner, faller en flytande boll bifogas fylla ventil ner, aktivera ett flöde av vatten från fylla ventil. Om vattnet inte flödar efter spolning och flottören bollen justeras korrekt, kan det finnas ett problem med att fylla ventil.

Instruktioner

•Vrid av tillförseln av vatten till toaletten genom att vrida vatten avstängningsventil till "off" läge. Spola toaletten för att ta bort vattnet från toaletten.

•Ta bort locket på toaletten.

•Håll ventilen på insidan av toaletten med en låsning tång. Grab överfallsmutter under toaletten med en justerbar tång. Lossa överfallsmutter genom att vrida det moturs.

•Lift ut den gamla fylla ventilen.

•Measure höjd overflow röret med ett måttband.

•Dra upp i den nya toalett ventilen att justera höjden. Höjden av spill röret från botten till kritisk nivå märket (markerade på ventilen) bör vara höjden av spill röret.

•Sätt brickan över hålet för ventilen. Ta bort locket på ventilen och trycker ner på ventilen att komprimera brickan. Dra åt låsmutter för hand och sedan dra åt med en skiftnyckel.

•Kapa Fyll röret till den längden som krävs för att ansluta till den vinkel adaptern för overflow röret. Bifoga Fyll röret till vinkel adaptern genom att trycka röret på adaptern för hand.

•Vrid på vattnet och justera flötet till rätt höjd som toaletten fyller.