Tidiga tecken på Dampwood termit skador

Tidiga tecken på Dampwood termit skador

Av de många sorterna av termit som kan angripa ditt hem, kan dampwood termiter endast lever i fuktig eller ruttet trä. De är större än torrt trä termiter och lämna en karakteristisk pellet av sina bon. Om du hittar dampwood termit boet tidigt, kan du undvika stora kostnader för hem reparation av snabba utrotningen.

Att hitta termit Pellets

Om du hittar små rundade brun pellets nära fuktigt trä, är det troligt att du har en termit angrepp. Pellets kan se ut smuts, och om du befinner dig ständigt sopa bort smuts av trä och fuktig plats, har du troligen dampwood termiter i ditt hem.

Att hitta den Alate Flying inne i ditt hem

Alate är den bevingade dampwood termit, och hitta dem inne i ditt hem med stängda fönster och dörrar är en bra indikator på att du har en termit angrepp.

Att hitta termiter i spindelnät

Dampwood termiter kan svärma flera gånger per år, och du hittar ofta några fångade i ett spindelnät när de svärma. Hitta ett fåtal stora Bevingade insekter ca 3/4 tum i längd är ett tecken på att du har en dampwood termit angrepp.

Observera termit skador

Att hitta fuktigt trä med en sammetslen utseende är ett tydligt tecken på termit angrepp. Våt eller ruttet trä är den perfekta miljön för dampwood termit, och deras utfodring på ditt hem orsakar sammetslen utseende.