Ta bort en infälld strålsamlare i en diskbänk

Ett kök sink strålsamlare fångar inte bara stora bitar av sediment, den lägger även till luft i vattnet så att diskbänken släpper mindre vatten när den körs. Detta kan du spara vatten också. Vissa kök diskbänk luftare är infällda eller ställa tillbaka inuti kranen så att du inte kan se dem. Om strålsamlare blir igensatta med sediment, måste du använda strålsamlare tangenten för att ta bort det så vasken flyter ordentligt.

Instruktioner

•Vrid av vattnet till diskbänken och placera en plugg i diskbänken för att undvika att förlora strålsamlare.Sätt in nyckeln strålsamlare i kranen. När nyckeln klickar på plats, har den ansluten till strålsamlare.

•Vrid nyckeln medurs och dra ut ta bort infällda strålsamlare.

•Sätt på nyckel och placera tillbaka inuti kranen strålsamlare. Vrid kranen moturs för att ersätta strålsamlare.