Ta bort bostads Lead Paint i Ohio

Ta bort bostads Lead Paint i Ohio

Bly är ett farligt material som kan leda till förgiftning och död. När bly finns i färger, särskilt på internat, är risken för förgiftning invånare hög. Risken är särskilt hög för barn. På grund av bevisade hälsoeffekter är ta bort lead paint en nödvändighet. I Ohio finns det särskilda regler för att ta bort blyfärg från bostäder.

Instruktioner

•Kontakta den din hyresvärd om du hyr ett hus eller lägenhet. Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort blyfärg.

•Kontakta en entreprenör eller den nationella leda Information Center (NLIC) att hitta en bly utsläppsminskning professionell. Entreprenörer anlitar certifierade bly utsläppsminskning proffs som uppfyller specifika standarder och är licensierade för att ta bort blyfärg. NLIC har också en lista över personal tillgänglig runt om i staten.

•Låt bostaden under bly färg borttagning. Detta är särskilt viktigt för gravida kvinnor och barn. Avlägsnande av blyfärg ofta genererar bly damm, vilket kan resultera i blyförgiftning. Tillbaka till bostaden endast om lead paint borttagningen är klar.