Svampen & Gnats dödar en limefrukttree

Svampen & Gnats dödar en limefrukttree

Gnats som hänger runt matjord lagret och plåga en limefrukttree är sannolikt fungus gnats. Även fungus gnats inte är en allvarlig nackdel för ett träd, de är förknippade med alltför våt jord och kan åtföljas av mer skadliga svampinfektioner. Rätt vård och fungicid program kan lätt förhindra eller lösa de flesta problemen med svamp.

Fungus Gnats

Alltför fuktig jord förhållanden under en viss tidsperiod kan producera en svamp gnat angrepp. Tillfälligt upphörande av vattning och att låta jorden torka kommer att enkelt lösa detta problem. Fungus gnats trivs i alltför fuktig jord, där de lägger ägg som kläcks till larver gnat. Larverna lever på marktäckning, kompost, löv mögel och rothår. Identifiera gnats av deras små kroppar och vana att sväva i det översta lagret av jorden runt anläggningen. Dessa insekter finns i överflöd när det är förfalla eller formsprutning marken och anläggningen delen. Deras närvaro kan minska anläggningens vigor om de blir alltför stora. Att tillhandahålla lämplig avrinning kommer att eliminera dessa faktorer och kontrollera gnat befolkningen.

Svampinfektioner

Ett antal svampar kan bebor limefrukttree och orsaka skada. Ofta orsakas av fukt, kan sådana infektioner uppstå vid sidan av fungus gnats och allvarligt minska en trädets hälsa, möjligen leder till dess död. Rotröta är en av de mest allvarliga sjukdomar orsakade av svampar. Identifiera fot rot av det växande, sjunkna område som sträcker sig från roten upp bålen, missfärgning och mjukgörande barken av trädet. En klibbig substans börjar sipprar från stammen när rötan blir tillräckligt allvarliga. Så småningom kan det orsaka gulfärgning bladnerver, döende bladverk, och skada kraft av trädet.

Fet plats och melanose är också svampsjukdomar i limefrukttreesna. De båda visas som bruna fläckar på bladen. Den före detta orsakar fläckar som visas fet samtidigt orsakar blad förlust och minskande avkastning utförligt. De senare resulterar i fläckar som så småningom blir upp och ge lämnar en sandpapper-liknande konsistens.

Villkor för att motverka svampar

För att behandla de flesta svampinfektioner och svampen gnat problem, eliminera fukt och övervattning praxis. Om möjligt, öka sol exponering och luft cirkulationen till trädet. Fyll alla bassänger runt trädet bas med jord. För mycket vatten i detta område är säker på att orsaka fot rot och kan potentiellt döda trädet tidigt i sitt liv. Använda omsorg för att undvika skada stammen som detta kan tillåta foten röta infektion. Undvik marktäckning för att förhindra fukt uppbyggd.

Fungicid program

Lämplig fungicid ansökan kan hjälpa kontroll fet platsen, melanose och foten röta. Tillämpa koppar fungicider eller trädgårdsodling olja att styra fet plats. En ansökan i maj-juni är oftast effektiv. För att behandla melanose, ta bort all död ved, som ofta är den huvudsakliga källan av melanose som orsakar svampar sporer och tillämpa koppar fungicid under regnperioden. Vissa fungicider är godkända för foten röta men har begränsad tillämpning. anvisningarna etikett vid tillämpningen av sådana behandlingar.