Snabbt växande träd i väst

När du väljer träd att plantera på din egendom, är den tid de tar för att växa en allvarlig fråga. Många träd ta många år att mogna. Men växa många arter av träd som bor i väst snabbt, så att du kan dra nytta av deras skugga och skönhet förr.

Typer

Träd i väst och växa snabbt är sweet gum, box elder och redwood. Inte alla träd växer i samma takt. Några kommer att skjuta upp flera fötter under loppet av ett år, medan andra kommer att få endast några inches.

Tidsram

Redwood träd är bland de snabbaste odlare, vinner 3 till 10 fot per år. Sweet gum träd växer mellan 2 och 3 fot per år, medan den ruta äldre når cirka 3 feet per år.

Överväganden

Många av dessa träd växa så stora att du måste sätta tanke i där du plantera dem. Till exempel når den ruta äldre 65 fot. Se till att det finns ingen kraftledningar eller andra strukturer i närheten när du väljer en plats för ditt träd.