Smutsa mögel eller svamp på krukväxter

Det bästa sättet att förhindra jord mögel och svampangrepp tillväxt på krukväxter är att ge växterna bästa möjliga växande villkor, som friska växter bättre kan avvärja infektioner. Friska odlingsförhållanden börjar med att ge anläggningen en behållare med bra dränering.

Villkor

Över vattning leder till många gemensamma växtsjukdomar och problem. Enligt tillägget Iowa State University innehåller"vattendränkt jord inte tillräckligt med luft för rötter att andas, så att de är för svaga för att slåss av svampar."

Saprofytiska svampar

Inte alla utväxter är skadliga. En vit eller gul mögel tillväxt kan tyda saprofytiska jord svamp, som växer på döda växt fråga.

Grå mögel

Grå mögel (Botrytis cinerea) presenterar som vatten-spot lesioner och en grå svamp på drabbade växt vävnader. Ta bort infekterade blad omedelbart.

Rotröta eller Crown röta

Rotröta eller crown röta är ofta synliga först som wilt av lövverk; Bladen på den drabbade krukväxt kanske gul eller bli brun, konstaterar North Dakota State University Extension Service. Förlängningen listar "arter av Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora, Verticillium, Sclerotium och Pythium" bland orsakar av svampinfektioner i krukväxter.