Slamavskiljare vs offentliga avlopp

Husägare och hyresgäster får inte alltid välja om deras VVS ansluts till en slamavskiljare eller offentliga avlopp. De flesta verkar föredra en avloppsledning över en septisk system. Korrekt installerad, välskötta septisk system ger dock effektiv rening av avloppsvatten.

Beskrivning

Kloakerna bära vatten till en behandlingsanläggning som tar bort föroreningar och utsläpp sedan vatten tillbaka i lokala vattentäkter. Slamavskiljare behandla avloppsvatten med biologiska agens innan det lämnar underground tanken och passerar genom jord, där naturliga mikrober ytterligare behandla vattnet.

Fördelar

Korrekt underhållna slamavskiljare ger effektiv rening av avloppsvatten utan förlitar sig på regeringen avloppssystem. Dock drivs resurserna bakom regeringen avlopp system menar att problem kommer att repareras av experter på regeringens bekostnad; Detta är inte fallet med en individuellt ägda septisk tank.

Överväganden

Slamavskiljare kräver regelbundet underhåll och fel eller dåligt underhåll kan leda till kontaminering i husägare egendom eller i närliggande marken och dricksvatten. På samma sätt kan felaktigt behandlat avloppsvatten leda till förorenat vatten åter in strömmar, sjöar och floder som används av allmänheten.