Skalbaggarna äter min hallon buskar

Raspberry buskar är extremt känsliga för skador från skalbaggar. Även om en hallon anläggningen växer bra i olika jordtyper och odlingsförhållanden, kan skadeinsekter förhindra bush lägger ut sunda grödor av bär. Hålla hallon buskar frisk är nyckeln till att uppmuntra produktionen av bär varje höst.

Skalbaggar

Japanska skalbaggar är ett stort hot mot hallon buskar. Dessa skalbaggar har en glupsk aptit på köttet av den hallon blad, och en allvarlig angrepp kan avlöva en hela anläggningen under en kort tid. Raspberry sockerrör provtagare är en annan skalbagge som livnär sig på unga sockerrör tips av hallon buskar, enligt webbplatsen North Dakota State University. Dessa skalbaggar lägger ägg i hallon bushen och larver försvaga den ytterligare.

Japanese Beetle behandling

Pheromonefällor är användbara för ritning japanska skalbaggar från en växt. Dessa fällor släpper en doft som drar skalbaggen av fällan, som de inte kan fly. Dock äter skalbaggar växterna mellan värdväxt och fällan, så det är bäst att sätta feromon fällan i en del av trädgården där andra växter är mindre benägna att vara skadad. Fysiska bortforsling och destruktion av japanska skalbaggar hjälper också skydda hallon bushen.

Raspberry sockerrör Borer behandling

Raspberry sockerrör provtagare har potential att gördel och förstöra unga Hallonbuskar, som är både dyra och skadlig för orchard odlare och enskilda trädgårdsmästare. Bekämpningsmedel för att attackera vuxen och larver former av hallon sockerrör provtagare är användbara för att kontrollera infestationer innan de orsakar problem. North Dakota State University webbplats rekommenderar besprutning bekämpningsmedlet innan blommorna dyka upp, samt att ta bort angripna käppar flera inches under de uppenbarligen vissna delarna.

General hallon skadedjursbekämpning

Kontrollera förekomsten av insekter på en hallon anläggningen är viktig under hela växtsäsongen. Vanliga applikationer av bekämpningsmedel att förhindra skalbaggar och andra insekter livnär sig på hallon bushen och orsakar den skada. Följ alla anvisningar för bekämpningsmedel när sprutning kemikalier i trädgården. Beskära hallon bush tidigt på våren att hålla det friska, eftersom ohälsosamma delar av växten är mer benägna att locka skadliga insekter och skalbaggar.