Sand krav för en ovan jord Pool

Sand krav för en ovan jord Pool

Sand är vanligt enligt ovan jord pooler som en solid bas som kommer att avskräcka tillväxten av gräs och ogräs. Exakt det belopp som behövs beror på din poolstorlek, men alla storlekar bör använda samma typ av sand.

Sand

Den enda sand som ska användas i konstruktionen av en ovan jord pool är frimureriet sand, som är en fine-grain material med några stenar, stenar eller kvistar. Sandfilter pumpar bör använda en annan sand speciellt framtagen för filter.

Installation

Efter bort gräset och skräp från området, stapla upp och jämna sanden i mitten för basen av poolen. Basen ska vara ungefär 2 inches över botten. Något djupare och du kan få fotavtryck i liner. Längs insidan av väggarna, bygga upp sanden som en ramp till ca 6 inches runt.

Filterpump

Filter sand är annorlunda från frimureriet sanden behövs för att installera poolen. Kvartssand d.v.s..40 till.55 mm per korn ger en bra säng i ett filter. Smuts och skräp kommer att stanna på toppen av sanden, avskiljer den från vattnet.