Säker användning av stegar & trappstegar

Ett stort antal skador uppstå på arbetsplatsen och hem varje år på grund av felaktig användning av stegar och trappstegar. Vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter och regler hjälper dig undvika olyckor. Hur du ställer in en stege, hur du klättra på stegen och hur du utför arbete även på stegen har alla säkerhetsfrågor att överväga

Ställa in en stege

Se till att stegen sitter på ett plant, stabilt underlag. Använda utjämning enheter om du behov till sätta stegen i ett område som inte är nivå. Var noga med att botten av stegen är säkrad så att den inte glider sin plats. Du kan behöva binda på stegen på toppen och botten så att det inte kommer att flytta ur position.

Klättring

När klättring en stege eller stege, alltid upprätthålla tre kontaktpunkter. Med en stege, kan du behöva använda en närliggande punkt för ett handtag. Undvik att bära objekt uppe på en stege. Använd verktyget bälten och lyftande selar för att få verktyg och material till området där du arbetar. Om du behöver ha något med dig, vara noga med att inte överbelasta dig själv. Något tyngre än 20 pounds bör ges särskild uppmärksamhet.

Arbetar från en stege

De flesta skador resultera från människor faller från stegen medan du arbetar. Inte nå över från stegen. Om området där du ska arbeta är bortom bekvämt avstånd från stegen, där kan du behålla tre kontaktpunkter, gå ner och flytta stegen.