Royalty Crabapple träd sjukdom

Royalty Crabapple träd sjukdom

Royalty crabapple träd växa upp till 20 fot hög och har djupt röd eller lila blommor. Dessa låg-underhåll träd är vanliga i bostäder och kommersiella landskap. Den vanligaste sjukdomen som påverkar royalty crabapple träd är brand mjöldagg.

Fire Blight

Bakterien Erwinia amylovora är orsaken till brand mjöldagg. Denna sjukdom kan vara allvarlig när det infekterar royalty crabapple träd. Denna bakterier overwinters i cankers på grenar och trädstammen och börjar att multiplicera när våren temperaturerna varm upp till 65 grader Fahrenheit. När detta händer, kan cankers ofta avger ett bakteriellt sekret, som stöd i spridningen av bakterier. Öppna områden eller sår i trädet kan också fungera som en ingångspunkt för brand mjöldagg sjukdom. Denna sjukdom kan orsakas av felaktig beskärning eller med för mycket gödsel. Insekter kan också sprida sjukdomen genom att överföra bakterier från ett träd till ett annat.

Symtom

Symtom på brand mjöldagg sjukdom i royalty crabapple träd innehåller vatten-indränkt blommar, bruna eller svarta blad, missfärgade bark, torkad frukt och döda grenar. Stadium av sjukdomen som leder till vatten-indränkt blommar benämns ofta som blossom mjöldagg. När sjukdomen smittar kvistar och grenar, kan det orsaka böjning av grenen som resulterar i en vad som kallas en "shepherd's skurk."

Att förebygga brand Blight

Förebyggande av sjukdomen är viktigt eftersom det finns inga aktuella botemedel mot brand mjöldagg sjukdom. För att förhindra att denna sjukdom, begränsa hastigheten på tillväxten av beskärning royal crabapple träd regelbundet. En annan metod för förebyggande är att se till att trädet planteras i jord som har behandlats med minimala mängder av kvävegödsel.

Kontrollera branden Blight

När kungliga crabapple träd blir smittade, vara grenarna tuktade 8 till 12 inches under första tecken på infektion. Eftersom sjukdomen kan spridas enkelt, bör verktyg som beskärning steriliseras mellan varje snitt. När infekterade löven faller till marken, bör de tas bort omedelbart för att förhindra spridning av sjukdomen.

Kemiska kontroller

När den används som en förebyggande åtgärd, kan vissa kemiska kontroller förhindra brand blight träd infekterar royal crabapple träd. Streptomycin, aluminium tris, koppar sprayer, prohexadionkalcium och en produkt som kallas mjöldagg Ban varit effektiva om tillämpas innan symtomen. Specifika anvisningar för ansökan beror på kemikalien används.

Andra sjukdomar

Fire blight är den vanligaste sjukdomen att verkställa royalty crabapple, kan detta träd också skadas av apple skorv, rost och mjöldagg. Apple skorv kan resultera i blad fläckar och missfärgningar och kan även orsaka för tidig blad släppa. Rust är en svampsjukdom som kan orsaka orange pulver på bladen och för tidig blad släpp. Mjöldagg kan resultera i en vriden, förvriden blad med en vit finkornig substans beläggning dem.