Rök & CO2 detektorer

Brandvarnare och kolmonoxid (CO) detektorer rädda liv. Korrekt installation och underhåll är dock nödvändigt. Till exempel, kan upp till en tredjedel av installerade brandvarnare ha döda batterier, enligt amerikanska Fire Administration.

Brandvarnare

Installera minst en brandvarnare på varje nivå av huset. Om möjligt, installera brandvarnare i sovrum, särskilt om åkande röker cigaretter. Testa din brandvarnare en gång i månaden och ändra dess batterier varje år. Byt ut brandvarnare efter tio år, även om enheten fortfarande fungerar på rätt sätt.

CO detektorer

Kolmonoxid (CO) är en dödlig gas producerad när bränsle, till exempel trä eller gas, bränns. CO är osynlig och har ingen lukt. CO detektorer är dock mycket mindre tillförlitliga än brandvarnare, enligt Naturvårdsverket. Köpa en Underwriters Laboratories (UL) certifierade CO detektor kan förbättra din säkerhetsåtgärder, men bara om du fortsätta att vara vaksamma om CO säkerhet.

CO säkerhet

Ventilera bränslen apparater utanför när så är möjligt. Idle aldrig din bil i garaget med en kolgrill inomhus eller värma ditt hem med en gasugn. Få frisk luft och Uppsök läkare om du känner dig yr, illamående, svag eller förvirrad.