Röjningsarbeten fakta

Röjningsarbeten fakta

Clearing mark för antingen personliga eller affärsmässiga projekt kräver tillstånd från federala, statliga och lokala jurisdiktioner.

Några överväganden är skydd av vattentäkter, djurens livsmiljö, stabiliteten i marken, kulturella resurser, översvämning faror och buller.

Innan röjningen

Följa lokala zonindelning och byggnormer innan spendera tid och pengar på ett projekt.

Avgöra vilken uppsättning regler fastigheten omfattas som storlek, avsedda användning, omgivningar och topografi har förordningar.

Kontrollera de federala krav nästa. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, den Renvattenakt, FEMA kontroll av översvämningar och US Fish and Wildlife Service.

Rådgör med din ansvarsförsäkring och allmännyttiga företag innan något arbete påbörjas.

Under röjningen

Vidta åtgärder för att förhindra inverkan på omgivande fastigheter. Detta inkluderar dränering. Installera silt fäktning om det är en fråga om dess behov.

Observera buller förordningar. Detta är ett exempel på ett problem som kan uppmanas ett klagomål av en granne, vilket resulterar i tjänstemän att stoppa projektet.

Efter röjning

Rensa rensas landet, lämnar inget skräp som skulle kunna bli vind bäras eller risk för brand.

Ta bort eller förhindra tillgång till någon egenskap som skulle kunna vara en "attraktiva olägenheter" som en övergiven väl eller cave.

En ägarens ansvar för god förvaltning av marken fortsätter så länge han äger den.