Regler för uppföra ett staket

Regler för uppföra ett staket

Reglerna för att uppföra ett staket är beroende av många variabler. Den stat du bor i, området du bor i, där staketet ligger på din fastighet, om staketet är för inneslutning, integritet eller gräns är alla faktorer som påverkar vilka regler ditt stängsel kommer att bli föremål.

Gränsen staket

När uppföra ett staket på en egenskapsrad mellan två hem, måste du överväga några viktiga saker. Vanligtvis måste du anlita en besiktningsman att avgöra rätt linje. Det är en bra idé att diskutera staketet med din granne. I vissa stater, om en husägare vill ha ett staket på egenskapsraden, krävs den angränsande grannen att bidra med hälften. En handskakning affär där varje part går med på att behålla sin sida av staketet är rättsligt bindande i vissa stater.

Stängslet höjder

Stängslet höjd regler varierar i olika stater, städer och stadsdelar. Staket framför gårdar är vanligtvis måste hållas på en lägre höjd än bakgård staket. Tre och fyra fötter är vanliga gårdsplanen höjd begränsningar och sex fötter är en gemensam bakgård begränsning. Bostäder staket regler skiljer sig från jordbruket eller affärsmässigt staket zonregler. Vissa typer av verksamheter såsom soptippar måste ha staket för säkerhet och estetiska skäl.

Stängsel material

Det material som du använda för att bygga ditt staket omfattas också av reglerna. Vissa platser förbjuda privatlivet staket som helt skymmer sikt. Några städer eller lokala husägare föreningar bara tillåta dig att använda vissa material som vitkalkade trä eller smide så stängslet kommer att smälta in i utseendet på resten av kvarteret. I historiska områden har nybyggnation ofta göras för att återskapa hur stängslet skulle ha sett ut när huset byggdes.

Var finns staket regler

Några underavdelningar ge husägare en kopia av reglerna för indelning. Husägare föreningarna har officerare som håller regelböcker eller mäklaren kommer att ha en kopia. County och lokala förordningar kan ofta hittas på nätet. De flesta städer, län och stater har webbplatser som innehåller länkar till lagstiftning på området. Du kan hitta papperskopior av lokala förordningar och regler på folkbibliotek, county courthouse eller kontoret av borgmästare eller city manager.