Raser av ekar resistenta mot ekvissnesjuka

Raser av ekar resistenta mot ekvissnesjuka

Ekvissnesjuka är en allvarlig svampsjukdom, orsakas av Ceratocystis fagacearum, som dödar tusentals ekar varje år. Enligt Förenta staternas Department of Agriculture är alla arter i viteksgruppen måttligt resistenta mot ekvissnesjuka.

Motstånd

Motstånd innebär att sjukdomen påverkar färre träd och sprider sig långsammare. Förenta staternas Department of Agriculture konstaterar att även om vit ek träd är resistenta mot ekvissnesjuka, om träden blivit smittade, de ofta dör inom några år.

Anledningen

Vit ek motstånd beror åtminstone delvis eftersom vit ekarna bildar små pluggar, kallade tyloses, i deras sapwood fartyg när trädet är skadad eller infekterad eller som en del av det naturliga åldrandet. Dessa pluggar hindra vatten från att tränga in i trä och verkar också att svampen flyttas genom kärlsystemet av trädet.

Förebyggande

För att förhindra ekvissnesjuka, ta bort alla infekterade träd omedelbart och undvika skada friska träd. Inte beskära träden under sommaren, när svampen är mest aktiva. Öppna sår och andra skador på oaks erbjuder en enkel väg för svampinfektion.