Processen för plantering majs

Sockermajs finns i sockerhaltiga, extremt söt och super söta sorter. Om du planterar alla tre i en vacklade mode, ger denna gröda dig en vacklade skörd som varar alla höst.

Villkor

Vänta tills jorden är tillförlitligt 60 grader Fahrenheit. Använd en jord termometer för att kontrollera temperaturen i marken; plantera tidigare resultat i svagare majs. Välj en plats som tar emot fullt solljus och jord som har bra dränering.

Avståndet

Plantera varje rad majs mellan 36 och 42 inches isär. Enligt University of Illinois, eftersom vinden pollinerar majs, bör du inte plantera majs i en lång rad. I stället plantera din säd i minst fyra korta rader så att öronen utvecklas ordentligt.

Plantering

Hem trädgårdsmästare kan använda en murslev eller han får helt enkelt gräva ner kärnorna för hand. Majs inte är planterad djupt och dessa två metoder är lika effektiva. Planterar majskorn ½ tum djup om marken är fuktig och plantera kärnan 1 tum djup om marken är lättare och torr. Efter plantering majs, vatten det grundligt och mata den med ett gödselmedel som innehåller mycket kväve.