Problem med brandvarnare kvittrar

Brandvarnare bör bibehållas regelbundet för att säkerställa säkerheten för ditt hem. Ett kvittrar ljud från din brandvarnare anger att det är i behov av uppmärksamhet. Du bör rengöra och testa din brandvarnare regelbundet och ersätta dem vart tionde år. Ring din lokala brandvarnare installatör om gnisslet kvarstår efter att underhåll har utförts.

Låg batterinivå

En av de vanligaste orsakerna till kvittrar larm är ett svagt batteri. I genomsnitt behöva batterierna bytas varje år. Att byta batteri, ta bort locket och de gamla batterierna och placera de nya batterierna till larmet inför på samma sätt som gamla. Testa ditt larm för att säkerställa att det är i funktionsdugligt skick när du har bytt ut batterierna.

Batteriuttaget hindras

Om ditt larm kvittrar men batterierna är nya, kontrollera att batteriet dra fliken inte försvårar terminalen. Helt ta bort batteriet dra fliken före installationen. Försiktigt torka terminaler och byta batterier. Test för att se om larmet är i funktion.

Återställa makt

Hårdkodade rök larm kommer att sända ut en tonsignal eller kvittra om deras nätaggregat har avbrutits eller om det finns en lös tråd. Vänta tills strömmen kommer tillbaka eller tråd har varit ansluten och återställa larmet.

Ren brandvarnaren

Brandvarnare kommer att kvittra när smuts och insekter eller spindelnät har igensatta sensorerna. Helt enkelt ta bort locket, och vakuum damm och skräp från enheten. Detta bör utföras varje halvår. Testa larmet när locket har bytts.