Pool Pump tryck ventil felsökning

Poolerna erbjuder en sval, rekreations område för varmare sommarmånaderna. Men dessa vattenförekomster behöver filtrering att hålla vattnet sanitära för humant bruk. Pool pumpar utrustade med tryckreglerventiler är del av detta rengöringssystem.

Identifiering

Pool pump tryckreglerventiler kontrollera mängden vatten som rinner genom pumpen. Pool pump ger vatten i filtreringssystem och returnerar det som rent vatten tillbaka till poolen.

Överväganden

Ett vanligt problem i en ventil är om ventilen är stängd eller delvis stängt på återkommande vattenlinjen. Kontrollera att den återvändande linjen inte blockeras med skräp som kan påverka den ventilens funktion.

Effekter

Om trycket ventilen inte fungerar korrekt, kan det resultera i låg vattenvolym utvisad från systemet. Kontrollera eventuella filter för blockeringar också. Dessa kan också arbeta tillsammans med en ventil att orsaka fel i vattenvolymen och nivån på städningen.