Pool kemiska problem

Pool kemiska problem

Pool kemikalier kan reagera på olika sätt i kombination med vissa andra tillsatser eller miljöförhållanden. Att veta vad man ska leta samt vad man ska lägga innan situationer blir problem kan göra pool ägande mycket roligare.

Korrosion

Metalliska algicider kan vara starkt frätande om inte hanteras med andra kemikalier som tar bort kopparen efter algerna har dödats. Andra typer av kemikalier, såsom den muriatic syran ibland används för att hantera pH, måste förvaras och hanteras med försiktighet på grund av sina frätande potential.

Hårdhet

Kalcium och magnesium finns i många typer av pool kemikalier, och bidra till totala hårdheten på vattnet. Hårdhet bör vara mellan 200 och 400 delar per miljon; mer än som kommer att resultera i vatten som kommer att irritera hud och ögon samt utveckla skala. Om detta inträffar måste poolen tömmas och skurat.

Säkerhet

Vissa pool kemikalier som natriumbikarbonat, metalliskt algicider och ammoniak-baserade lösningar har potential att förbränna om lagras felaktigt. De ska alltid förvaras i ventilerade områden att hålla trycket från att bygga upp insidan och släppa giftiga ångor eller starta en brand.

Varning

Många pool kemikalier kan också vara farligt vid förtäring eller spillde på huden. Svett och saliv kan vara nog att starta en farlig kemisk reaktion; föreningar som muriatic syra lämnas endast när du bär skyddskläder.