Parametrar för vattenanalys

Parametrar för vattenanalys

Ingen levande organism kan överleva utan vatten. Men förorening av floder, sjöar och havet ofta förorenar färska och havsvatten vilket gör det otjänligt som dricksvatten, hem eller industriell använda utan föregående filtrering. För att analysera vattnet, måste du titta på ett antal parametrar.

Fysiska

Den enklaste fysiska parametern att utvärdera vatten är färg. Vatten är ett bra lösningsmedel och så lätt köper färgen på lösningen det upplöser. Andra fysiska parametrar inkluderar antalet fasta ämnen löses upp och temperaturen.

Kemikalie

Du kan också analysera vatten genom att titta på dess kemiska parametrar. Alkalinitet, som skyddar fisk och vattenlevande liv genom att hålla pH på en ganska konstant nivå, är en sådan parameter. Innehållet i klor, fosfat, natrium och andra kemikalier utgör andra parametrar. Conductivityen av elektrisk ström anses också vara en kemisk parameter.

Metall och bakterier

Metall parametrar vatten inkluderar hur mycket aluminium, järn, bly, kvicksilver och andra metaller vattnet innehåller. De mest utbredda bakterier i vatten är kolibakterier och E.coli (Escherichia Coli).