När ska man plantera utsädespotatis i Ohio?

När ska man plantera utsädespotatis i Ohio?

Ohio har ett milt klimat, med amerikanska härdighet zoner 5a-6a. Vissa mikro-klimat finns runt om i staten, så växtsäsonger variera något. Planterar utsädespotatis i Ohio som mogna i tidsramen för din klimat.

Sorter

Tidiga säsongen sorter bra för Ohio inkluderar superior och NORDLANDEN, som mogna i 90-100 dagar och 80 till 90 dagar respektive. Plantera fyra veckor före förväntad frost ger tidig skörd av dessa potatis.

Härdighet zoner

Södra delen av Ohio värmer upp några veckor tidigare än de nordliga områdena. Du kan plantera utsädespotatis i Ohio så snart marken är torr i ditt område. Välj en tid när ingen nederbörd väntas. Detta händer vanligtvis i mitten av mars för södra Ohio och slutet av April för norra Ohio.

Sjukdomar

Potatis är inte utan problem och late blight har påverkat Ohio när vårvädret är extremt blöta. Kontroll late blight sjukdom genom att välja certifierad utsädespotatis, korrekt torkning potatisen före plantering och vänta tills jorden är torr. Norra delarna av Ohio fortfarande ger en riklig skörd även när försenar plantering fram till mitten av juni.