När jag beskära min Salix Willow?

När jag beskära min Salix Willow?

Willow träd (Salix spp.) inkluderar den graciösa weeping willow, senig korkskruv vide och sälg springtime-favorit. Dessa träd bör inte få beskäras på våren som många andra lövträd.

Tidsram

Beskära din pilträd i slutet av sommaren eller början av hösten istället för våren. Willow träd kan sekret eller "blöda" sap om de är beskäras på senvintern eller tidiga våren, men kommer inte att blöda när beskäras senare.

Överväganden

Inte bara skapar en röra som sap blödningen i din bakgård, det kunde lämna din willow sårbara. SAP drar insekter och skadedjur till träd, så din willow är mer benägna att ha en pest problem eller sjukdom problem om beskäras tidigt.

Tips

Om du måste beskära din willow våren--till exempel om den blir skadad i en storm och du behöver skära bort grenar--ge trädet eftervården att minska sap flöde och potentiella pest problem. Spraya trädet med vatten för att avlägsna sap. Hålla tvätta bort ditt träd tills det finns inga fler sap, och du ska uppleva några problem.