När Casa Blanca liljor blomma?

Casa Blanca lily är en orientalisk hybrid lily som bär stora, vita Blom. Dessa liljor kan växa i varma och kalla klimat, frodas i USDA växande zoner 4 till 8.

Läge

Casa Blanca liljor kräver quick-dränering, näringsrik jord och full till partiell sol. De kommer inte blommar om de är planterade på olämpliga platser.

Mognad

Casa Blanca liljor blommar under sitt första år om de får en vårens plantering. Som perenner återvänder de år efter år.

Bloom gånger

Casa Blanca liljor blommar i slutet av sommaren varje år. Blom får börja så tidigt som i juli och sista fram till September i varma zoner som USDA växande zon 8.