Mögel & svampen testning

Mögel & svampen testning

Utväxter av mögel eller andra typer av svampen kan äventyra ett hem invånare och husdjur. Att ha ett hus professionellt testade för mögel eller svamp är en bra idé.

Efter en översvämning

Efter en källare eller hus har varit utsatt för en hel del vatten, särskilt översvämningar, som ofta är smutsig, blir det mycket lätt för mögel att växa. Mögel växer i fuktiga, mörka områden och kan vara svårt att hitta utan ett test.

Lukten

Det är möjligt att upptäcka mögel genom lukt, men yrkesverksamma kommer att bättre kunna hitta mögel och rensa upp säkert. Mögel och svampar lämnar ofta en unken lukt i luften.

Sporer

När du rengör mögel som vuxit bakom paneler eller under mattan, kan flytta objekt släppa tusentals mögelsporer i luften. Personal kommer att kunna testa och rensa upp mögel mer säkert.

Sjukdom

Exponering för mögel kan orsaka andning sjukdom, astma, ögonirritation, huvudvärk och andra fysiska problem. Att ha ett hem testas för mögel kan avslöja orsaken till sjukdomar och hjälpa ta bort den.

Toxicitet

Vissa typer av mögel och svampar är giftiga och bör inte hanteras utan ordentlig utbildning. När man arbetar med möjlighet till mögel, är professionella tester alltid bäst.