Michigan träd putsning lagar

Michigan träd putsning lagar

De lagar relaterade till träd putsning har formats betydligt vid uppkomsten av den trädodling eller träd lagstiftning. Trädodling lagar skiljer sig åt mellan staterna och beskriva de korrekt och säker underhållsrutiner för farliga träd och metoderna som krävs trimning träd som potentiellt skulle kunna bli miljö-och säkerhetsrisker i ogynnsamt väder. I Michigan, lagar relaterade till träd putsning omfattas behörighet av Department of Labor & ekonomisk tillväxt och har titeln: del 53. Träd putsning och borttagning.

Arbetsgivarens ansvar

Michigan lagen kräver att alla träd putsning personliga är ordentligt utbildade avseende standarder, risker och skyddsåtgärder för jobbet innan arbetet påbörjas. Arbetsgivaren är förbjudet från att tillåta användning av några verktyg eller annan utrustning som är lägre än statliga normer, defekt eller osäkra.

Anställdas ansvar

Träd putsning lagstiftningen i Michigan kräver att anställda att omedelbart rapportera defekta verktyg och utrustning till sina överordnade. Anställda är skyldiga att använda statliga uppdrag personlig skyddsutrustning på jobbet. Michigan lag förbjuder borttagande av vakterna runt arbetsplatsen av någon anledning inte är auktoriserad underhåll eller operativa ändamål. Om du bort kommer vakterna att ersättas omgående innan arbetet på plats påbörjas. Enligt Michigan lag förbjuds anställda den operativa något träd putsning eller avverkning utrustning såvida de är fullt utbildade i operativa förfaranden, garantier och faror. Anställda kräver också full behörighet att driva någon utrustning när det gäller träd putsning eller avverkning.

Elektriska lagar

Michigan lagen kräver bestämning av alla underground utilities innan någon tree arbete operationen startas. Ingen arbetstagare, inklusive kvalificerad linje-clearance tree trimmers, får direkt kontakt med en strömförande ledare. Enligt lag, alla elektriska ledare och kommunikationslinjer är anses vara strömförande om inte annat anges av elleverantör eller ägaren. Även då måste det finnas tydliga bevis på den raden eller jordad ledare. Tree arbetstagare krävs också att behålla angivet avstånd från strömförande ledare. I fall det angivna avståndet inte kan upprätthållas, arbetare och har operatören att vitalisera de ledaren eller arbeta med dessutom skyddsanordningar.