Marken i tempererade gräsmarker

Marken i tempererade gräsmarker

Förlägger av böljande vind, stora betande djur och ändlösa horisonter, världens tempererade gräsmarker täcker betydande arealen i Nord- och Sydamerika samt Eurasien. Till en stor grad är de förknippade med en gemensam familj av jordar.

Mollisols

I USA är den jordmån som mest stor utsträckning förknippas med mitten latitud gräsmarker den mollisol typen. Mollisols ligger bakom Great Plains interiör Nordamerika, liksom stora delar av de Eurasian steppesna och sydamerikanska pampas.

Egenskaper

Smutsa forskare karakterisera olika typer av jord av deras skiktning; varje distinkta lager bestående av särskilda mineral- och organiska proportioner kallas en horisont. Den definierande egenskap av mollisols är deras rika, mörka övre horisont, som härrör från de bördiga bidrag av organiskt material av gräs.

Produktivitet

Humus-rika mollisols är mycket produktivt smutsar, och några av de tempererade gräsmarker med dem har historiskt stöd komplexa ekosystem grundat på gräs. Till exempel betade miljoner bison, pronghorn, älg och mule deer en gång blandade och kort gräs prärien i Nordamerika. Mycket av den mollisol gräsmarker har konverterats till betesmark för djur eller jordbruket verksamheten