Livet processen av en anläggning

Livet processen av en anläggning

Mer än en kvarts miljon art upptar jorden, först efter att ha migrerat för att landa 450 miljoner år sedan. Deras livscykel har utvecklats för att möta de utmaningar som en stillastående organism som försöker överleva på land står inför.

Typer

Du kan hitta två typer av livscykler i växtriket: reproduktion av spore och reproduktion av utsäde. Evolutionärt, spor växter är äldre och kärna ur växter utvecklats från dem. De flesta växtarter på jorden återge idag med frön.

Grobarhet och tillväxt

Livet av en anläggning för utsäde börjar med grobarhet, när fröet absorberar stora mängder vatten och växtens rot dyker upp. Stammen och tidig blad följer, att nå för markens yta. När de når ljuset, börjar producera energi från fotosyntesen som gör att cellerna att söndra och anläggningen för att växa.

Fortplantning

Kärna ur växter producerar både pollen--som innehåller spermierna-- och kvinnliga strukturer som finns kvar på växten och innehåller en äggcell inuti en eller flera ovules. När pollination och befruktning sker, skärpa de individuella ovules till de utsäde rock och form närande ämnen som kommer att ge näring plantan.