Lång tid det tar att odla ekar

Lång tid det tar att odla ekar

Mer än 300 arter av ekar, Quercus, finns över hela världen. Små sorter som den japanska vintergröna ek växa till mellan 20 och 30 fot, medan andra lumber mer än 100 fot in i skyen.

Tidsram

Hur lång tid det tar för att växa en ek och dess totala livslängd är normalt beroende på vilken typ av ek. University of Florida Institutet för livsmedel och lantbruksvetenskap anger att, som huvudregel, ekar växer relativt snabbt.

Livslängd

Arten delas in i två grupper: white oaks och rött eller svart ekar. Hur lång tid som dessa träd lever kan vara extra. "White oaks över 300 år gammalt är inte ovanliga, och live ekar över 500 år gamla har dokumenterats, säger University of Florida.

Tillväxttakt

Clemson University's Cooperative Extension service håller med om att eken ökningstakt är beroende av arten. Den vita ek växer normalt mellan 10 och 15 fot i 10 till 12 år, medan vatten ek expanderar mycket snabbare, växer till en höjd av 25 fot inom ett decennium.