Knut trädgård buskar

Knut trädgård buskar

Knut trädgårdar använda små-blad hedge växter för att skapa geometriska mönster som liknar gamla Knut mönster. De utrymmen som skapas är ofta fyllda med örter, rosor, grönsaker eller årliga blommor. Knut trädgårdar har sitt ursprung i Storbritannien under regeringstiden av drottning Elizabeth jag.

Buxbom

Buxbom är ett gemensamt val för Knut trädgård kantning. Använda vintern pärla (Buxus microphylla) eller grön pärla (B. sempervirens) för tight, kompakt tillväxt som är enkelt klippt. Buxbom är härdig till USA Institutionen för jordbruk Plant härdighet zon 6. Den växer i solen eller del skugga.

Germander

Germander (Teucrium chamaedrys) har mycket liten, plisserade blad och blommar med små, lavendel blommor på sommaren. Den är härdig till USDA Plant härdighet zon 5 och tar solen eller del skugga.

Lavendel bomull

Lavendel bomull (Santolina chamaecyparissus) är en ört som liknar en grå rosmarin. Den producerar gula, knapp-liknande blommar på sensommaren. Den föredrar full sol och är härdig till USDA Plant härdighet zon 6.

Rosmarin

Rosmarin, gör med sina små, tunna blad och upprätt tillväxt, också en bra Knut trädgård kanter. Det producerar små blå blommor och vintergröna i USDA Plant härdighet zoner 8 till 10. Den behöver full sol.