Kemisk bekämpning för förebyggande av sjukdom

Växtsjukdomar är en källa till ständig frustration för trädgårdsmästare och landscapers lika. Lyckligtvis finns flera kemikalier som kan förhindra växter blir drabbas av sjukdomar. Vissa sjukdomar, såsom bakteriesjukdomar är lättare att förhindra sedan andra (som viral som). Även de svårt att förhindra sjukdomarna är dock kan förhindras genom att hålla växten friska och lindra potentiella föroreningskällor.

Desinfektionsmedel

Många växtsjukdomar, särskilt de som är bakteriell karaktär, sprids genom mänsklig inblandning. Till exempel är brand blight en sjukdom som påverkar crabapples, och flera andra arter av prydnadsträd, som sprids vanligen genom förorenade beskärning utrustning. Detta exempel visar varför desinfektionsmedel är viktigt. Deras förmåga att skydda växter från smittas av sjukdomar genom att förhindra korskontaminering är avgörande för att förebygga sjukdom. En tio procent blekmedel lösning eller tvättsprit, fungerar som ett utmärkt desinfektionsmedel för användning på klippverktyg, sax eller någon annan trädgårdsarbete utrustning.

Systemiska insekticider

En annan kemisk kontroll som fungerar indirekt för att förhindra att plantor smittas av sjukdomar är systemiska insekticider. Dessa produkter fungerar för att förhindra skadliga insekter från invaderande och skadar växter. Leafhoppers, nematoder och vita flugor är vanliga syndarna för att sprida dödliga tobak-mosaik viruset. Genom att använda ett förebyggande insekticid för att kontrollera dessa insekter, kan du undvika den ödeläggelse som detta virus kan orsaka. Inte bara kommer systemiska insekticider förebygga sjukdom-carrying insekter från att bli ett problem, det förhindrar också insekter från försvaga växten. När en växt är svag, är det mer mottagliga för sjukdomen.

Gödselmedel

Som tidigare nämnts, en av de bästa sätten att förhindra en växt från en insjukna är att hålla växten så friska som möjligt. Ett sätt att åstadkomma detta är genom en snabb tillämpning av konstgödsel. Växter varierar mängden näringsämnen de behöver men en general-purpose gödselmedel (5-5-5 eller 10-10-10 till exempel) är en bra produkt att öka växt vitalitet. Gödsla plantan under dess växtsäsongen är ett bra sätt att säkerställa att det förblir frisk och sjukdomsfri.

Sjukdomsspecifika kemiska kontroller

Vissa växtsjukdomar är så välkända och problematiskt att botanister och trädgårdsodlare har utvecklat särskilda kemiska preventions. Mildews och svampar är ett bra exempel på sådana sjukdomar. Oftast svampar kan styras med hjälp av, en kemisk fungicid och en stark dos av gödselmedel. När den kombineras med god luftcirkulation och fukt kontroll, kommer detta att förhindra svampar från att bli en olägenhet i din trädgård. När du försöker förhindra väldokumenterade eller särskilda växtsjukdomar, börja genom att söka efter problem-specifika kemiska behandlingar på din lokala handelsträdgård.