Kan jag flytta en fjäril Bush i höst?

Fjäril buskar (Buddleia davidii) är en woody buske som växer i US Department of Agriculture plant härdighet zon 5 till 10. De växer och sprids snabbt, vilket föranledde behovet av omplantering. Dock om inte gjort med omsorg, kan flytten orsaka skador.

Tidsram

Den bästa tiden att transplantera en fjäril bush är på våren när marken har frostas av. Dock kan de transplanteras i höst efter att bladen har sjunkit och innan marken fryser. Detta gör de nya rötterna en chans att växa innan marken fryser för vintern.

Val av plats

För en lyckad transplantation, plantera fjäril bush i ett område som har tillgång till full sol och rik, väldränerad jord. Det tolererar sämre jordar och platser med hög luftfuktighet och torka.

Överväganden

Fjäril buskar, som andra vedartade buskar, är benägna att skada om transplanteras under sin odlingssäsong under slutet av våren och försommaren. Rötterna kan inte tillåtas torka ut under transporten. Vatten busken två till tre dagar före transplantationen.