Kan jag använda Miracle-Gro på mina tomatplantor?

Kan jag använda Miracle-Gro på mina tomatplantor?

"Miracle-Gro" är ett varumärke för särskilt sammansatta gödselmedel utvecklats för användning på alla vegetabiliska växter, inklusive tomater. Dess tre viktigaste ingredienserna, kväve, kalium och fosfor, är viktiga för friska tomatplantor och god fruktproduktion.

Allrengöringsmedel växtnäring

Miracle-Gro vattenlösliga All-Purpose växtnäring formel är ett bra val att använda vid fastställandet av nya tomat plantor i trädgården. Det är hög i kväve och, om de används på äldre växter, kan leda till produktion av mer blad och färre frukt, varnar webbplatsen odlar tomater.

Tomat livsmedel

Särskilt utformad för tomater, "Miracle-Gro tomat livsmedel" levererar mer kalium och fosfor, två näringsämnen som stimulerar blossom tillväxt och fruktproduktion, konstaterar webbplatsen odlar tomater.

Dokumentation

Ohio State University förlängning behandlar användningen av två typer av gödselmedel: tid och vattenlösliga. Av vattenlösliga typer säger Ohio State att "Miracle-Gro 15-30-15" fungerar bra för container trädgårdsskötsel för alla typer av grönsaker, inklusive tomater.