Källor av fosfor gödselmedel

Källor av fosfor gödselmedel

Fosfor är ett viktigt gödningsmedel för växter. Det hjälper växter utföra fotosyntes, och form oljor, socker och stärkelse. Fosfor också hjälper växterna att växa snabbt och mogna ordentligt, och stöd i blommande och rot tillväxt. Det finns flera olika sätt att se till att dina växter är att få massor av fosfor.

Råfosfat

Råfosfat läggs ofta till jord så att växterna får nog av mineralet. Råfosfat är en kalcium malm hittade i jorden. Vanligtvis är bryts råfosfat, sedan marken. Denna produkt behandlas sedan med sulfuric, fosforsyra eller nitrat syra att producera fosfor gödselmedel.

Naturgödsel

Gödsel är vanligen används för gödselmedel och denna organiskt material innehåller fosfor. Många bönder använder stallgödsel från egna nötkreatur eller hästar för att gödsla sina grödor. Om du inte har tillgång till husdjur, finns gödsel också i många plantskolor eller byggvaruhus.

Benmjöl

Benmjöl är ett annat naturligt gödningsmedel som innehåller fosfor. Benmjöl är oftast gjorda av djurben som är kokt och sedan grunden. Köp paket av benmjöl på plantskolan eller hem förbättring butik.