Jets i min spabadkar startar inte

Jets i min spabadkar startar inte

Jets som misslyckas med att slå på eller arbeta i din badtunna kan vara en indikator på antingen en mindre eller större problem. Diagnostisera exakt fråga via en rad underhåll kontroller. Börjar med de enklare uppgifterna och sedan flytta till de mer tidskrävande uppgifterna är oftast det bästa sättet att utföra den här processen. .

Instruktioner

•Montera prime spa pump. Stänger av strömmen till spa och aktivera den igen efter några minuter. Lyssna till spa och se till att det börjar att prima pumpen--du bör höra motor turn och spa börja cykla. Titta på Kontrollpanelen för att se om det finns några felmeddelanden.

•Cycle genom varje jet pump inställningar efter åter grundning spa. Placera din hand över jets att testa vattenflödet från jets. Tillsätt vatten till spa om det är under skummaren i spa-badkar.

•Ta bort spa access panel från den externa golvlister med en skruvmejsel. Lossa luftsluss kontakten för att blöda luft från spa inre VVS. Nära luftslussen när vattnet börjar att läcka ut. Öppna alla luftventiler ligger runt pumpen.

•Ta bort filtret för att rensa ut spa skimmer. Inspektera filtret och rensa bort eventuellt löst skräp. Byt filter vid behov. Ren alla vatten intag vikar i spa-badkar.

Tips & varningar

  • Ordna ett servicesamtal från en licensierad spa reparation företag. Stora problem med spa pumpen kräver ofta hjälp av en reparation person rekommenderas från badtunnan tillverkaren.