Information om växer kastanjeträd

Amerikan kastanj var en gång mycket vanligt i öst, men dog i stort antal när chestnut blight svampen infördes till Förenta staterna i början 20th century, enligt Virginia Tech. Detta hade en stor, negativ effekt på miljön i östra USA och restaurering ansträngningar görs nu att plantera och odla nya Amerikan kastanje träd.

Läge

Du bör plantera Amerikan kastanje träd endast i områden med en höjd under 2.500 fot, enligt Virginia Tech. ovanför denna höjd, hårda vintertemperaturer betona trädet och öka sannolikheten för mjöldagg.

Mark

Kastanjeträd växer bäst i sura, sandiga lerjord jordar med god dränering. Du bör inte plantera dem i ofta våta områden eller i lerjord som håller fukt. Gödsla årligen för att säkerställa en balans av viktiga näringsämnen i jorden.

Ljus

Plantera kastanjeträd i ett soligt område, särskilt platser där trädet blir riklig morgonsol. Eftermiddagssolen kan orsaka sprickbildning, vilket ger blight ett sätt träder i trädet. Norr och åt öster backarna är idealiska plantering områden för dessa träd.

Mulch

Marktäckning skyddar träd från extrema vädret, torka och ogräs, enligt Virginia Tech. Remove marktäckning under vintermånaderna att motverka gnagare från kapsling under trädet där de kan tugga på trädet eller sina rötter, orsakar permanenta skador.