Information om saltvatten växter

Saltvatten växter har många användningsområden i en tank. Förutom att lägga till tecken till ett akvarium, de också rena ekosystemet och gör tanken hälsosammare genom att skapa en naturlig källa till filtrering.

Typer

Enligt Pet utbildning är många saltvatten växter faktiskt former av alger. Det finns flera olika typer av alger som gynnar saltvatten akvarium som Maidens hår, Halimeda och urbanisering. Andra typer av Marina växter är gräs havet och mangrove.

Fördelar

Saltvatten växter är bra för ett akvatiska ekosystem eftersom de ger ett gömställe för fisk, samt att skapa en naturlig näringskälla för örtartade djur. De hjälper också minska halterna av fosfater och nitrater i vattnet, enligt Pet utbildning.

Överväganden

Enligt webbplatsen saltvatten akvarieväxter är inte varje typ av saltvatten anläggning lämpligt för alla rev akvarium. Vissa växter anses aggressiv mot djurarter eftersom de avger skadliga kemikalier. Andra växter kan behöva en annan balans av kemikalier som ammoniak, nitrat och nitrat än vad som redan finns inom tanken. Slutligen, belysning och temperatur måste vara kompatibel med behov av anläggningen.