Information om återvinning koppar

Information om återvinning koppar

Enligt CopperInfo.com, kan du återvinna nästan vad som helst i koppar. Människor har använt koppar för mer än 10.000 år. Återvinning koppar samt dess legeringar, som brons och mässing, går tillbaka till antiken.

Källor

Återvunnen koppar står för 80-85 procent av koppar i världen använder idag. Begagnad bil radiatorer, ledningar, kablar, elektroniska apparater och takläggning representerar vissa gemensamma källor av återvinningsbar koppar.

Livslängden av koppar

Arkitektoniska material bestående av koppar kan pågå mer än 100 år, medan VVS och kabel kan pågå i flera decennier. Elektroniska produkter har den kortaste livslängden, kanske några år.

En förnybar resurs

Koppar är en förnybar resurs eftersom återvinning inte minska dess kvalitet eller ändra dess egenskaper, även om upprepade återvinning sker.

Återvinning av värde

Enligt Copper.org, högsta kvalitet kopparskrot kommandon cirka 85 procent av nyligen bryts koppar.

Inhemsk produktion

USA producerar över 95 procent av den koppar som används, av återvinning och bryta ny malm.